Tarieven en vergoedingen

Tarieven

Eerste consult vanaf 12 jaar, ruim 1,5 uur   Eur 100,-
Vervolg consult vanaf 12 jaar, 1 – 1,5 uur  Eur 100,
(Jonge) kinderen tot 12 jaar, 1 uur Eur 80,-
Per 1 oktober 2024 is er een tariefsverhoging. De consulten worden respectievelijk Eur 105 en Eur 85.

Een afspraak afzeggen of verplaatsen is geen probleem. Echter een afspraak afzeggen binnen 24 uur voor de aanvang van het consult zal in rekening worden gebracht.

Er is geen verwijzing nodig van de huisarts om een afspraak te maken!

Vergoedingen

Mesologie consulten worden door zorgverzekeringen vanuit de aanvullende verzekering (gedeeltelijk) vergoed. Deze vergoeding is afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en welke aanvullende polis je hebt. Dus vraag zelf goed na bij je zorgverzekering wat je vergoed krijgt!

Supplementen worden niet vergoed door de zorgverzekering.

Elk jaar kunnen de vergoedingen van de mesologie consulten veranderen, het loont de moeite om te achterhalen welke veranderingen er zijn in je polis en of het de moeite is om je polis te wijzigen of om van zorgverzekering te veranderen.

Vergoedingen overzicht mesologie 2024 https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/mesologie

Verzekeraars die mesologie consulten vergoeden:

Aevita
De Friesland
IZA
IZZ door VGZ
Menzis
ONVZ
Salland
Umc
United Consumers
Univé
VGZ
VvAA
Zekur
Zilveren Kruis

Als therapeut voldoe ik aan de eisen voor vergoedingen.

  • lid van de beroepsvereniging mesologie NVVM, geregistreerd in het register van mesologen
  • lid van het Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg RBCZ
  • AGB code therapeut en een AGB code praktijk aanwezig
  • lid van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze VBAG

Klacht- en tuchtrecht

Wanneer er een klacht is met betrekking tot de behandeling, dan word je verzocht dit direct met de therapeut te bespreken en tot een oplossing te komen. Daarnaast kun je je klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris via Quasir of de geschilleninstantie Zorggeschil. Neem dan contact op met de VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

Wanneer dit een onvoldoende uitkomst biedt, dan kun je je wenden tot het Tuchtcollege voor de complementaire zorg. www.tcz.nu