Werkwijze

praktijkruimte

Afspraak

Een afspraak gemaakt? Dan krijg je een bevestiging, een intakeformulier, een voedingsanamnese en de algemene voorwaarden per mail toegestuurd. Voor kinderen onder de 16 jaar is toestemming van de ouders nodig. Daarna kom je langs in mijn praktijkruimte in Houten voor je eerste consult. Voor jonge kinderen bespreek ik de klachten vooraf in een telefoongesprek.

Bekijk mijn algemene voorwaarden

Er is geen verwijzing nodig van de huisarts om een afspraak te maken!


Consult

Het consult bevat in de basis de volgende stappen:

  • het bespreken van de klachten en het voedingspatroon met behulp van de ingevulde formulieren
  • het bekijken van de tong en het voelen van de pols volgens de Chinese geneeskunde en Ayur Veda
  • het onderzoeken van de (im)mobiliteit van structuren en organen in de buik
  • het meten van acupunctuur punten op handen en voeten volgens Elektro Fysische Diagnostiek
  • het bespreken van de behandeling en therapie.

  

Afbeelding met persoon, gebruiken, binnen, vasthouden

Automatisch gegenereerde beschrijving

De behandeling volgt uit de integratie van de verschillende onderzoeksresultaten. Een individuele diagnose wordt gesteld. Ogenschijnlijk dezelfde klachten hebben bij iedereen een andere oorzaak, ieder mens is uniek. De therapie omvat een voedings- en leefstijlaanpassing in combinatie met een op maat uitgetest supplement(en) ondersteuning.


Vervolg

Een vervolg consult wordt ingepland 6 tot 8 weken na het eerste consult. Dezelfde stappen in het diagnostisch onderzoek worden opnieuw doorlopen. De ervaringen en veranderingen in de klachten bespreken we en waar nodig wordt de therapie aangepast. Aan het eind van elk consult wordt samen bepaald of er een vervolg nodig is.

Het aantal benodigde consulten is afhankelijk van hoe lang klachten aanwezig zijn en welke klachten het zijn. Gemiddeld genomen zijn 3 tot 4 consulten nodig om een structurele verbetering in de klachten te krijgen.

Waar nodig verwijs ik door naar de huisarts of specialist in de reguliere gezondheidszorg of naar andere complementaire disciplines, zoals de osteopaat, acupuncturist, homeopaat of haptotherapeut.

Klacht- en tuchtrecht

Wanneer er een klacht is met betrekking tot de behandeling, dan word je verzocht dit direct met de therapeut te bespreken en tot een oplossing te komen. Daarnaast kun je je klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris via Quasir of de geschilleninstantie Zorggeschil. Neem dan contact op met de VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

Wanneer dit een onvoldoende uitkomst biedt, dan kun je je wenden tot het Tuchtcollege voor de complementaire zorg. www.tcz.nu